Projekty UE

W latach 2020-2021 firma Olmet realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Olmet poprzez wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej”.

Wartość projektu: 2 575 620.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 430 800.00 zł

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do praktyki gospodarczej Olmetu działań będących wyłącznymi rekomendacjami wskazanymi w strategii wzorniczej opracowanej w Etapie I Są to:

1. Zaprojektowanie 1 nowego urządzenia do obróbki elementów stalowych wykorzystywanego głównie w sektorze budowlanym – giętarko-zawijarko-walcarki.

2. Przeprojektowanie  urządzeń obecnie wytwarzanych w zakresie ergonomii i nowoczesnego designu: prościarki manualnej do drutu na mechaniczną, zginarki do blach, prościarki manualnej do drutu na wersję poprawioną, giętarki kowalskiej.

3. Zakup wycinarki laserowej CNC.

4. Rebranding, czyli stworzenie nowej identyfikacji wizualnej.

5.Opracowanie strategii marketingowej.

W roku 2019 firma Olmet realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Olmet poprzez wzornictwo przemysłowe”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzy, na podstawie którego zostanie stworzona strategia wzornicza dedykowana Wnioskodawcy, zawierająca następujące elementy:

•ogólną charakterystykę firmy, zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

•ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

•opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy,

•ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jego potencjału w tym zakresie,

•zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

•możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,

•rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Wartość projektu: 79 950,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 55 250,00 zł